Úterý, 23 dubna, 2024
aktualne

Plynárenský trh čeká několik změn

Návrh upravuje způsob výpočtu ceny.
Slovenský plynárenský trh čeká několik změn. Úřad pro regulaci síťových odvětví (ÚRSO) totiž mění svou vyhlášku o cenové regulaci v plynárenství.

„Cílem návrhu vyhlášky je aktualizace současného regulačního období, které bylo prodlouženo o jeden rok do 31. prosince 2022. V návrhu vyhlášky jsou zohledněny poznatky a zkušenosti získané z provádění cenové regulace v plynárenství během roku 2017 až 2020,“ uvedl regulační úřad.

Návrh vyhlášky upravuje způsob výpočtu ceny za přístup do přepravní soustavy a přepravy plynu.

Dále regulátor navrhuje upravit druh předkládaných podkladů k návrhu ceny v případě regulovaného subjektu, který nevykonával regulovanou činnost přístup do distribuční sítě a distribuci plynu v předchozím regulačním období.

Regulační úřad navrhuje i změnu v určení produktu burzy EEX jako referenční ceny pro dodavatele plynu při dodávce plynu pro domácnosti. Zreálnit by se tak měli náklady na nákup plynu pro dodavatele plynu z časového hlediska.

„Oddělit se a zvolňuje se cenová regulace dodávky plynu pro odběratele plynu malý podnik od dodávky plynu pro domácnosti a upřesňuje se výpočet ceny za přístup do přepravní soustavy a přepravu plynu, kterou je možné započítat do ceny za dodávku plynu odběratelům plynu,“ konstatoval regulační úřad .

economka Věrka
economka Věrkahttps://www.econom.cz/author/admin/
jsem economka Věrka, která má ráda finance a investování.
pr článek

Další články autora