Úterý, 23 dubna, 2024
aktualne

Návrh daňové odbornice: Vláda by měla urychleně zrušit zdanění humanitární pomoci

Humanitární dary či bezúplatné poskytnutí služby ve snaze pomoci nejsou na Slovensku osvobozeny od povinnosti zdanění. V kontextu bezprecedentní situace na Ukrajině však má Slovensko příležitost podpořit živnostníky i firmy, kteří jsou ochotni poskytovat humanitární pomoc pro uprchlíky, a odlehčit je od povinného zdanění darovaného zboží a služeb.
Daňová odbornice navrhuje zavést daňovou uznatelnost nejen v době války pro uprchlíky, ale vztáhnout ji širší i na univerzální pomoc lidem v nouzi. Takové řešení lze nastavit tak, aby bylo cílené a nedalo se zneužít.

Podnikatelům, kteří poskytují materiální pomoc nebo poskytují bezplatně služby, není umožněno si tyto náklady zahrnout do daňových výdajů a navíc musí ještě odvést DPH z tohoto zboží a služeb. Silvia Hallová, partnerka poradenské společnosti Grant Thornton, vidí poměrně jednoduchou cestu v zavedení daňové uznatelnosti darů poskytnutých na humanitární pomoc. „Stačilo by do zákona o dani z příjmů doplnit ustanovení umožňující daňovou uznatelnost darů poskytnutých na humanitární pomoc. Je přitom na zvážení vlády, zda bude daňově uznávat dary jen v případě humanitární pomoci v době války pro uprchlíky, nebo pojme humanitární pomoc mnohem širší než jakoukoli pomoc lidem v nouzi.“

Pojem humanitární pomoc je poměrně obecný, dává to však smysl, protože rozsah aktivit pro uprchlíky a odkázané osoby musí být dostatečně široký, aby zahrnul vše, co zajistí uprchlíkům při útěku z domoviny alespoň základní standard od oblečení, přes potraviny, až po služby jako dočasné ubytování a přepravu. Totéž platí i pro jiné odkázané osoby, které potřebují pomoc. Jak se ukázalo při aktuální krizi, firmy i jednotlivci umí rychle reagovat na vzniklou situaci, a to na rozdíl od státu, kterému při poskytování pomoci chybí potřebná flexibilita. „I z tohoto důvodu je důležité, aby stát podpořil poskytování pomoci i přes daňové zákony,“ argumentuje Silvia Hallová.

Jak nastavit daňovou uznatelnost darů: s maximálním limitem a přes určené organizace
Důležité je přitom nastavit podmínky tak, aby byly adekvátní. „V zákoně bych stanovila maximální limit nákladů, které bude možné dát do daňových výdajů a zároveň je důležité omezit možnost daňové uznatelnosti jen na dary a služby živnostníků a firem, které dosahují zisku. Podnikatelé, kteří dosahují ztráty, by měli především sanovat své podnikatelské aktivity,“ říká Silvia Hallová.

economka Věrka
economka Věrkahttps://www.econom.cz/author/admin/
jsem economka Věrka, která má ráda finance a investování.
pr článek

Další články autora