Úterý, 23 dubna, 2024
aktualne

V červnu zbankrotovalo až 821 lidí, nejvíce v tomto roce

V červnu zbankrotovalo na Slovensku nejvíce lidí v tomto roce až 821. Je to zatím jediný měsíc v roce 2021, ve kterém byl počet bankrotů větší, než ve stejném období loňska, a to o 0,61 procenta.

V meziměsíčním srovnání bylo v červnu o 37,75 procenta více bankrotů. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK).

Nejvíce zbankrotovaných bylo manželů

Ve druhém čtvrtletí 2021 zbankrotovalo 1 836 obyvatel Slovenska, při meziročním poklesu o 35,22 procenta. V porovnání s předchozím čtvrtletím je v druhé čtvrtině roku 2021 bylo více o 46,88 procenta.

„Mezi dlužníky v minulém měsíci jsme identifikovali 28 manželských párů a 6 příbuzenských vazeb. Adresu na obecním, místním nebo městském úřadě, případně na virtuální adrese mělo 112 dlužníků, což představuje 13,64 procenta z celkového počtu lidí, kteří zbankrotovaly v červnu. Zároveň byl vyhlášen konkurz na majetek 11-ti osobám, kterým soudy uložily i trest propadnutí majetku. Tyto případy však nejsou zahrnuty ve statistikách osobních bankrotů, protože s účinností od 1. ledna 2018 dlužník není oprávněn podat návrh na prohlášení konkurzu nebo k určení splátkového kalendáře, pokud je ve výkonu trestu odnětí svobody, „uvedla hlavní analytička CRIF SK Jana Marková .

Více bankrotovaly muži

Z celkového počtu osobních bankrotů vyhlášených v červnu 2021 jejich připadalo na muže 531 a na ženy 290.

Institut osobního bankrotu stále více využívají muži, v meziročním srovnání se jejich podíl na celkovém počtu osobních bankrotů zvýšil o 0,83 procentního bodu. Tento poměr žen meziročně o 0,83 procentního bodu klesl. Mezi muži, kteří zbankrotovaly v červnu, mělo 3,20 procenta dlužníků vysokoškolské vzdělání. Mezi zbankrotovaných ženami mělo vysokoškolské vzdělání 3,10% dlžníčok.

Největší skupinou dlužníků s osobními bankroty se staly spolu muži a ženy třicátníci s 29,23 procenty, za nimi těsně následovaly čtyřicátníci s podílem 29,11 procenta.

Nejvíce osobních bankrotů bylo vyhlášených v Banskobystrickém – 170 a v Nitranském kraji – 142, nejméně v Bratislavském – 31 a v Trenčínském kraji – 74.

V minulém měsíci bylo vyhlášených 811 konkurzů (98,78%) a 10 dlužníci (1,22%) se rozhodli pro oddlužení formou splátkového kalendáře. Z celkového počtu osobních bankrotů jich v červnu bylo 54 (6,58%) vyhlášených na majetek fyzických osob – podnikatelů a 767 (93,42%) na majetek nepodnikatelů. Soudy zrušily 671 konkurzů, které byly vyhlášeny v předchozích obdobích. Z nich bylo 594 zrušených pro nedostatek majetku dlužníka, což znamená, že dlužníci nezaplatili věřitelem ani jedno euro, a 77 konkurzů bylo zrušeno po splnění konečného rozvrhu výtěžku.

economka Věrka
economka Věrkahttps://www.econom.cz/author/admin/
jsem economka Věrka, která má ráda finance a investování.
pr článek

Další články autora