Úterý, 23 dubna, 2024
aktualne

V kurzu jsou online kurzy s platformou INSTRUCTOR

S online kurzy z platformy INSTRUCTOR budou vaši zaměstnanci vždy v obraze. A vy coby zaměstnavatel k tomu i splníte zákonem danou povinnost.

Vstupní školení zaměstnanců, ať již BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví a zaměstnanců při práci) a PO (požární ochrana), jsou stále povinná. Povinnost pro zaměstnance je absolvovat a pro zaměstnavatele mu školení umožnit je daná Zákoníkem práce. Mějte na paměti, že patřičné orgány její splnění pečlivě kontrolují. A pokuty, které padají za nedodržení této povinnosti, nejsou zrovna nízké.

Online kurzy s certifikátem

Ještě nedávno se veškerá nezbytná školení prováděla prezenční formou, což přinášelo řadu problémů jak pro zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Zaměstnavatel v první řadě musel zajistit vhodné prostory a akreditovaného školitele, zatímco zaměstnanec si na toto školení musel vynahradit patřičný čas. Po školení, které se mnohdy protáhlo na celé dopoledne, byl i otestován. Tyto časy ale naštěstí skončily v propadlišti dějin. V současné době je možné všechna povinná školení zaměstnanců, ať již se jedná o školení požární ochrany či školení BOZP, absolvovat online formou (PO i BOZP online). I včetně vyhotovení nezbytného certifikátu, to zabere zhruba půlhodinku. Jedná se totiž o vzdělávací kurzy s certifikátem.

Jak často se provádí školení pro zaměstnance?

Kompletní vedení agendy bezpečnosti práce na pracovišti můžete svěřit společnosti PREVENT, která se tak může stát vaším koordinátorem BOZP a pracovně lékařských služeb. Vaše zaměstnance nejenže proškolí jednorázově, ale bude je školit průběžně. Online školení BOZP a PO totiž není jednorázovou záležitostí, ale je třeba ho absolvovat v pravidelných dvouletých intervalech. To platí i pro školení vedoucích zaměstnanců. Více informací na toto téma najdete ve znalostní bázi INSTRUCTORU.

Služby společnosti PREVENT

K tomu společnost PREVENT zajišťuje i veškerou nezbytnou dokumentaci, poradenství a audity. Do její kompetence ale můžete s čistým svědomím svěřit i nezbytné nezbytné pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců dle legislativních požadavků. Stejně jako firemní vzdělávání zaměstnanců ve formě e-learningu, a to na dvou LMS platformách (LMS platformě INSTRUCTOR a EDUNIO).

Firemní vzdělávání a školení zaměstnanců

Na firemní vzdělávání je přímo zaměřená platforma EDUNIO, která má v malíčku firemní e-learning, tedy vzdělávání firem s větším počtem zaměstnanců. Na povinná školení zaměstnanců se pak primárně zaměřuje platforma INSTRUCTOR. Právě tato platforma nabízí výše zmíněná školení BOZP a PO. V nabídce ale rovněž najdete kurzy první pomoci, profesní školení řidičů, kurzy ergonomie, BOZP na Home office, GDPR a spousta dalších.

Online kurzy společnosti PREVENT rozhodně stojí za podrobnější prozkoumání. Jejich hlavní předností je, že jsou zpracovány nanejvýš zajímavou a poutavou formou, díky které si je zaměstnanci snadno zapamatují a i patřičný test většinou absolvují bez větších problémů. A pokud ne, mají možnost si ho zopakovat.    

economka Věrka
economka Věrkahttps://www.econom.cz/author/admin/
jsem economka Věrka, která má ráda finance a investování.
pr článek

Další články autora